Veřejná zakázka: Revitalizace sídliště Šumavská, Pod vodojemem, Horažďovice - I.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 132
Systémové číslo VZ: P17V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-028753
Datum zahájení: 01.08.2017
Nabídku podat do: 31.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace sídliště Šumavská, Pod vodojemem, Horažďovice - I.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice - I. etapa", spočívající v revitalizaci veřejného prostranství části sídliště a souvisejících úprav veřejné technické infrastruktury - úprava chodníkových ploch, komunikací, zřízení parkovacích míst, míst pro přecházení, stavební úpravy dětského hřiště, osazení parkových laviček, odpadkových košů a kolostavů, terénní a sadové úpravy, dále úprava veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace a slaboproudých rozvodů. Účelem stavby je kultivace veřejného prostranství, zvýšení standardu bydlení obyvatel zóny a vytvoření přiměřeného počtu parkovacích míst.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 - Stavební úpravy
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 - Veřejné osvětlení
SO 04 - Terénní a sadové úpravy
SO 05 - Slaboproudé rozvody
SO 06 - Kanalizace
SO 07 - Vodovod
včetně - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky