Veřejná zakázka: Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 89
Systémové číslo VZ: P16V00000089
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem poptávky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice“ v rozsahu daném co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností UNIKA v celé výkonové fázi:
- zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
- dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu
nákladů dle katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího
výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby, tj. výkon občasného autorského dozoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 191 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky