Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2020 10:14:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2-20201102.pdf (305.84 KB)