Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny ZŠ Blatenská, Horažďovice (zakázka dělená na části)
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2020 16.06.2020 12:00
Oprava vodovodu v Rybářské ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2020 13.05.2020 09:00
Oprava čp. 19, Horažďovice
podlimitní Zadáno 28.04.2020 18.05.2020 09:00
MěÚ Horažďovice – klimatizace vybraných kanceláří
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 02.04.2020 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 27.02.2020 27.02.2020 14:20
Zámek - revitalizace parkánu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 20.02.2020 00:00
Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice (opakované zadávací řízení)
podlimitní Zadáno 17.02.2020 05.03.2020 13:00
Spolkový dům Horažďovice - navazující JŘBÚ
podlimitní Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace školských staveb, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 06.01.2020 10:00
ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 31.07.2019 09:00
III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice
podlimitní Zadáno 17.06.2019 07.08.2019 09:00
Rekonstrukce obecního domu čp. 69 Komušín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 17.09.2018 09:00
Základní technická vybavenost Loreta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 10.09.2018 09:00
Rekonstrukce čp. 70-71, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020
podlimitní Zadáno 01.06.2018 01.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››