Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komušín - oprava vodní nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 20.06.2018 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020
podlimitní Zadáno 01.06.2018 01.06.2018 09:00
ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 07.06.2018 09:00
Vodovody pro místní části, Horažďovice – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 06.06.2018 09:00
REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (část G)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 14.05.2018 10:00
Implementace systému managementu úřadu dle požadavků ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) a ISO/IEC 27001:2013 včetně souvisejícího vzdělávání
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 20.04.2018 12:00
Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská - II.etapa (2)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 19.03.2018 12:00
Rekonstrukce sokolovny Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017 10.01.2018 09:00
Zvýšení energetických úspor DPS 1061, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 29.11.2017 09:00
Revitalizace sídliště Šumavská, Pod vodojemem, Horažďovice - I.etapa
podlimitní Zadáno 01.08.2017 31.08.2017 09:00
Revitalizace sídliště Jirádkova v Horažďovicích (2)
podlimitní Zadáno 18.05.2017 07.06.2017 09:00
Revitalizace sportovního areálu Lipky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 05.06.2017 13:00
„Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 11.05.2017 09:00
Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojeme v Horažďovicích - II. - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 09:00
Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem v Horažďovicích – etapa I.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2017 13.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016