Veřejná zakázka: Revitalizace zámku, Horažďovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 234
Systémové číslo: P20V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043537
Datum zahájení: 15.09.2020
Nabídku podat do: 13.10.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace zámku, Horažďovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Revitalizace zámku, Horažďovice“ v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zpracování architektonických studí,
- zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
- zabezpečení jednostupňového projektu (DSJ) včetně inženýrské činnosti (IČ SP) včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle
katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vše
v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže,
e) smlouvou o dílo.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.472.000 Kč bez DPH (z toho AD 60.000 Kč bez DPH)

Přílohy Podkladu pro zhotovitele projektového řešení jsou z důvodu datové objemnosti ke stažení na cloudu zadavatele pod odkazem: http://cloud.muhorazdovice.cz/index.php/s/u9H303rmV1T8cIV

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 472 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky