Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace zámku, Horažďovice
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2020 10:11:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje upřesnění zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V této souvislosti zadavatel upřesňuje a poskytuje dodavatelům podklad pro zhotovitele projektového řešení pod označením „Podklad pro zhotovitele projektového řešení - změna 1“ a v návaznosti na upřesnění rozsahu vstupních požadavků upravuje článek III. a IV. ve smlouvě o dílo a poskytuje dodavatelům upravený formulář smlouvy o dílo pod označením souboru „smlouva o dílo -změna 1“.
Dodavatel je povinen v rámci své nabídky použít výše upravené dokumenty. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- dodatecne_informace_1.pdf (304.85 KB)
- Podklad pro zhotovitele projektového řešení - změna 1.pdf (441.22 KB)
- smlouva o dílo - změna1.pdf (411.75 KB)