Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace zámku, Horažďovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Revitalizace zámku, Horažďovice“ v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zpracování architektonických studí,
- zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
- zabezpečení jednostupňového projektu (DSJ) včetně inženýrské činnosti (IČ SP) včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle
katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vše
v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže,
e) smlouvou o dílo.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.472.000 Kč bez DPH (z toho AD 60.000 Kč bez DPH)

Přílohy Podkladu pro zhotovitele projektového řešení jsou z důvodu datové objemnosti ke stažení na cloudu zadavatele pod odkazem: http://cloud.muhorazdovice.cz/index.php/s/u9H303rmV1T8cIV
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.10.2020 12:00
Datum zahájení: 15.09.2020 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: