Veřejná zakázka: Revitalizace sídliště Jirádkova v Horažďovicích (2)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 126
Systémové číslo: P17V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-021649
Datum zahájení: 18.05.2017
Nabídku podat do: 07.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace sídliště Jirádkova v Horažďovicích (2)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Revitalizace sídliště Jiráskova v Horažďovicích“ v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi:
- zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
- zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
- dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle
katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby, tj. výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., 499/2006 Sb., 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb, vše v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže,
e) smlouvou o dílo
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.765.000 Kč bez DPH (z toho autorský dozor (AD) 35.000 Kč bez DPH, z toho 630.000 Kč vyhrazená změna závazku viz bod 3.5.). Dle § 26 ZZVZ se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 765 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky