Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - Křesťanská mateřská škola "DUHA", Horažďovice, stavební úpravy a opravy provozního pavilonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 300
Systémové číslo: P24V00000011
Datum zahájení: 13.02.2024
Nabídku podat do: 22.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace - Křesťanská mateřská škola "DUHA", Horažďovice, stavební úpravy a opravy provozního pavilonu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v českém jazyce a provedení související inženýrské činnosti v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi:
- zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zpracování dokumentace skutečného stavu včetně stavebně technického průzkumu, zmapování stávajícího stavu, stávajících přípojných míst a navazujících tras TZB
- studie - variantní návrhy řešení,
- zpracování jednostupňového projektové dokumentace stavby (DSJ) včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci (IČ DSJ)
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 169/2016 Sb. a 146/2008 Sb., vše v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 409 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky