Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2020 11:06:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.3

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- dodatecne_info_20201106.pdf (376.54 KB)