Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 09:25:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE 3 - 20201110.pdf (268.47 KB)