Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21TI Horažďovice)
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2021 10:50:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Vážení dodavatelé,
zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Bližší informace viz přiložený dokument.
S pozdravem
Jitka Vokatá, pověřená osoba


Přílohy
- Dodatečné informace 20210308_sign.pdf (324.04 KB)