Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21TI Horažďovice)
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2021 16:23:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace na základě předchozího avíza a zodpovídá další dotazy uchazečů.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2-210310.pdf (245.14 KB)
- 210310 - Základní technická vybavenost Loreta [zadání].xlsx (393.28 KB)
- 210310 - Základní technická vybavenost Loreta - vyhrazená část - plynovod [zadání].xlsx (67.52 KB)
- podklady pro výpočty.xlsx (21.75 KB)