Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 11:30:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 211022

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace. V souvislosti s tímto krokem prodlužuje termín pro podání nabídek.


Přílohy
- dodatecne_info_211022.pdf (277.81 KB)
- 211022_VV_zmena_1.ZIP (240.39 KB)