Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spolkový dům Horažďovice (soutěž o návrh - kompletní zadávací dokumentace, elektronická komunikace, podávání nabídek)
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 10:30:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace č.1

Zadavatel v souladu s § 144 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující dodatečné informace a upřesnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- dodatecne_informace_zverejnene.pdf (1.10 MB)