Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2019 08:45:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel v souladu s § 98 a §54 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. vysvětluje zadávací dokumentaci.


Přílohy
- dodatecne_info_190621.pdf (126.86 KB)