Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/18614 Horažďovice – Třebomyslická ulice
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 10:42:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 98, § 99 a 54 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci.
Zároveň dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- dodatecne_info_190703.pdf (127.11 KB)
- VV-po DI 2.zip (574.66 KB)