Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice
Odesílatel Josef Silovský
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2019 10:08:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 1

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- dodatecne_info_191211.pdf (148.13 KB)