Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2019 08:13:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. následující odpovědi.


Přílohy
- dodatecne_info_191220.pdf (199.57 KB)