Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spolkový dům Horažďovice (soutěž o návrh - základní informace)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o architektonickou veřejnou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh s názvem ,,Spolkový dům v Horažďovicích“, jejímž předmětem je získání návrhů na rekonstrukci objektu kina a transformaci na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou včetně revitalizace přilehlého veřejného prostoru.
Tato zakázka slouží pouze pro zveřejnění základních informací o soutěži o návrh a nelze prostřednictvím ní (tj. tohoto odkazu) komunikovat se zadavatelem, ani podávat nabídky.

Jedná se o otevřenou soutěž. Z technických důvodů elektronického nástroje je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna a elektronická komunikace, včetně podání elektronických nabídek, bude probíhat na adrese:
https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pod odkazem: https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: soutěž o návrh
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast: 11.02.2019 14:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.12.2018 07:00