Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Spolkový dům Horažďovice (soutěž o návrh - kompletní zadávací dokumentace, elektronická komunikace, podávání nabídek)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o otevřenou architektonickou veřejnou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh s názvem ,,Spolkový dům Horažďovice“, jejímž předmětem je získání návrhů na rekonstrukci objektu kina a transformaci na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou včetně revitalizace přilehlého veřejného prostoru.
Na základě možností elektronického nástroje je z technických důvodů kompletní zadávací dokumentace uveřejněna a elektronická komunikace, včetně podání elektronických nabídek, bude probíhat na této zakázce (tj. na: https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html), přičemž platí, že podání nabídek do 1. fáze soutěže je označeno jako „podání žádosti o účast“.
Do 2. fáze soutěže budou vybraní uchazeči podávat nabídky pod označením „podání nabídek“ na základě výzvy zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz/contract_display_197.html)
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 11.02.2019 14:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.12.2018 08:00