Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova a energetická optimalizace VO 2019 - I. etapa (2)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti části systému veřejného osvětlení (dále jen VO) ve městě Horažďovice, spočívající ve výměně části svítidel VO, zřízení nových rozvaděčů a instalaci napěťových regulátorů VO, přezbrojování stávajících vybraných rozvaděčů na podružné rozvaděče, dále přepojení části svítidel mezi rozvaděči včetně příslušných zemních prací.
Rozsah díla je mimo jiné specifikován upřesněním „Technické požadavky pro LED svítidla veřejného osvětlení“ zpracované Pavlem Matouškem dne 05.03.2019. Pokud by bylo „upřesnění“ v rozporu s projektovou dokumentací pak platí, že ustanovení uvedená v "upřesnění" mají přednost před projektovou dokumentací
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice na podatelnu v pracovní době
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uvěřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.04.2019 09:00
Datum zahájení: 13.03.2019 12:48