Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa", spočívající v realizaci stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace, vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení, plynovodních přípojek a vegetačních úprav.
Stavba je členěna na stavební objekty
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.11.2020 09:00
Datum zahájení: 20.10.2020 08:50