Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Základní technická vybavenost Loreta (dotační název akce: 21TI Horažďovice)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Základní technická vybavenost Loreta", spočívající v realizaci stavebních prací souvisejících s vybudováním nového vodovodního řadu včetně přípojek, kanalizační stoky včetně přípojek, komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení a vegetačních úprav. V rámci vyhrazené změny závazku se jedná o vybudování plynovodního řadu včetně přípojek a souvisejících VRN (vyhrazená změna závazku viz podrobněji bod 3.5. zadávací dokumentace)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.03.2021 09:00
Datum zahájení: 24.02.2021 10:00