Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení I. etapy stavby "Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice", spočívající v rekonstrukci stávající uhelné kotelny umístěné v památkově chráněném objektu zámku v Horažďovicích na kotelnu s plynovými kondenzačními kotli, včetně rekonstrukce a doplnění systému vytápění. Zároveň bude realizováno prodloužení plynového řadu s napojením na stávající plynový řad umístěný v chodníku podél komunikace Strakonická v délce cca 90 m, vybudování nové plynové přípojky o délce cca 2m a zřízení venkovního domovního plynovodu do stávající kotelny v suterénu objektu o délce cca 30m.
Místo plnění: Klatovy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)
Kontakt: Jitka Vokatá
e-mail: zakazky@muhorazdovice.cz
tel: 371 430 573
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.11.2021 13:00
Datum zahájení: 19.10.2021 14:00