Veřejná zakázka: Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojeme v Horažďovicích - II. - IV. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 104
Systémové číslo: P17V00000006
Datum zahájení: 14.02.2017
Nabídku podat do: 01.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodojeme v Horažďovicích - II. - IV. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem poptávky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem v Horažďovicích – II – IV. etapa.“ v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
- dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
- práce spojené s prováděním stavby = výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD),
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb., vše
v aktuálním znění,
c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“ příloha,
d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže..
e) smlouvou o dílo.
V předpokládané hodnotě je zahrnuta i hodnota pro etapu č. I, která není předmětem této veřejné zakázky a její hodnota je 252.700 Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky