Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa
Odesílatel Jitka Vokatá
Organizace odesílatele Město Horažďovice [IČO: 00255513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2020 08:55:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. poskytuje vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- Dodatecne_informace_DI20201030.pdf (321.84 KB)
- 201029 - Rekonstrukce Peškovy ulice - 1. etapa - DI1 [zadání].xlsx (414.18 KB)