Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezbariéry - Horažďovice, Pod Vodojemem, č.p. 839, č.p. 840, č.p. 841, č.p. 842
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 20.11.2023 09:00
Rekonstrukce mostů v Zářečské ulici, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 16.11.2023 09:00
Dešťová kanalizace Babín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 22.09.2023 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
podlimitní Zadáno 11.08.2023 11.08.2023 08:00
Revitalizace sídliště Blatenská - I. etapa
podlimitní Zadáno 09.08.2023 25.09.2023 09:00
Vodovody - úpravna vody Horažďovice (vypracování DSP, vypracování DPS, inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru)
podlimitní Zadáno 04.04.2023 03.05.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 07.09.2022 09:00
Revitalizace sportovního areálu Lipky (vypracování DSP a DPS)
podlimitní Zadáno 19.10.2021 05.11.2021 09:00
Multifunkční plocha - vzletová a přistávací plocha HEMS Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 03.06.2021 12:00
Revitalizace zámku, Horažďovice
podlimitní Zadáno 15.09.2020 13.10.2020 12:00
Spolkový dům Horažďovice - navazující JŘBÚ
podlimitní Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace školských staveb, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 06.01.2020 10:00
Zámek Horažďovice - rekonstrukce ÚT
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 21.08.2019 09:00
ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 31.07.2019 09:00
Rekonstrukce obecního domu čp. 69 Komušín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 17.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016