Veřejná zakázka: Rekonstrukce cesty Opěš - Babín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 232
Systémové číslo: P20V00000016
Datum zahájení: 02.07.2020
Nabídku podat do: 29.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce cesty Opěš - Babín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení díla „Rekonstrukce cesty Opěš - Babín“, spočívající v rekonstrukci stávající komunikace - lesní cesty Opěš - Babín v Horažďovicích, o délce 252 m a rekonstrukci stávající komunikace - polní cesty Opěš - Babín v Horažďovicích. Polní cesta začíná u silnice III/1741 a je vymezena staničením ve směru od Babína 0,0000 km až do 0,753 km, kde navazuje na lesní cestu, staničení 0,753 km - 1,005 km. Stávající povrch komunikace bude očištěn od nánosů a budou seříznuty krajnice. Na připravenou pláň bude následně proveden penetrační makadam s 2 nástřiky a zadrcením, konstrukce bude doplněna sypanými zemními krajnicemi, v případě sjezdů bude proveden výkop na úroveň pláně, srovnán a zhutněn statickým válcem včetně doplnění o štěrkodrť. Součástí realizace je i zřízení 4 výhyben (1x na úseku lesní cesty, 3x na úseku polní cesty). Na úseku polní cesty je zároveň navržen 1 nový trubní propustek DN 600 o délce 10 m.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 201812021 – polní cesty
SO 201812022 – lesní cesty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 258 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky