Veřejná zakázka: Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště (zakázka dělená na části)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 235
Systémové číslo: P20V00000019
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 16.10.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště (zakázka dělená na části)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště“ je zakázkou dělenou na části:
- část A – revitalizace tréninkového hřiště, jejímž předmětem je rekultivace stávající plochy, rozprostření a urovnání ornice, založení nového hřišťového trávníku, včetně dodávky a montáže zábradlí a ochranných sítí za brankovištěm,
- část B – automatický závlahový systém, jejímž předmětem je dodání a montáž automatického závlahového systému včetně dodání a umístění železobetonové retenční nádrže a potrubí pro svedení dešťových vod z přilehlé budovy Aquaparku do retenční nádrže,
- část C – elektro, jejímž předmětem je dodání, instalace a zprovoznění nového osvětlení hřiště, včetně stožárů a výložníků.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci. Předmětem realizace I. etapy není vybudování tribuny tréninkového hřiště, které je uvedeno v projektové dokumentaci.
Zadavatel konstatuje, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo i více částí této zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky jako celku je 3.770.000 Kč bez DPH (z toho část A – revitalizace tréninkového hřiště 2.383.000 Kč bez DPH, část B – automatický závlahový systém 514.000 Kč bez DPH, část C – elektro 873.000 Kč bez DPH)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 770 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy