Veřejná zakázka: Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Systémové číslo: P21V00000004
Datum zahájení: 23.09.2021
Nabídku podat do: 06.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení díla „Rekonstrukce polní cesty Opěš - Babín“, spočívající v rekonstrukci stávající komunikace – polní cesty Opěš - Babín (SO 201812021) v Horažďovicích, o délce 753 m, která je značně narušena výtluky a erozí. Polní cesta začíná u silnice III/1741 a je vymezena staničením ve směru od Babína 0,0000 km až do 0,753 km, kde navazuje na již zrekonstruovanou lesní cestu. Stávající povrch komunikace bude očištěn od nánosů a budou seříznuty krajnice. Na připravenou pláň bude následně proveden penetrační makadam s 2 nástřiky a zadrcením, konstrukce bude doplněna sypanými zemními krajnicemi, v případě sjezdů (7 sjezdů bez propustků) bude proveden výkop na úroveň pláně, srovnán a zhutněn statickým válcem včetně doplnění o štěrkodrť. Součástí realizace je i zřízení 3 výhyben. Na úseku polní cesty je zároveň navržen 1 nový trubní propustek DN 600 o délce 10 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky