Veřejná zakázka: Horažďovice - Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P16V00000004
Počátek běhu lhůt: 05.04.2016
Nabídku podat do: 18.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Horažďovice - Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem poptávky je vypracování projektové dokumentace, provedení související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby: „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“, jehož záměrem je bezpečné propojení města Horažďovice s Předměstím pro chodce a cyklisty. V rozsahu daném
a) sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi:
- zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
- zpracování architektonických studií,
- zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
- zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP),
- dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS),
- celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr,
- technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení,
b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb.,
c) smlouvou o dílo,
d) textem „Podklady pro zhotovitele projektového řešení“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uvěřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 872 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky