Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
podlimitní Zadáno 11.08.2023 11.08.2023 08:00
Revitalizace sídliště Blatenská - I. etapa
podlimitní Hodnocení 09.08.2023 25.09.2023 09:00
Horažďovice - účelová komunikace v Plzeňské ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 28.06.2023 00:00
Zajištění správy, údržby a oprav veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v majetku města Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 25.05.2023 09:00
Rekonstrukce kotelny v čp. 26, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 10.05.2023 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Loretská, Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 19.04.2023 12:00
Bezbariéry – Horažďovice, Komenského 953, 954
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 21.04.2023 09:00
Vodovody - úpravna vody Horažďovice (vypracování DSP, vypracování DPS, inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru)
podlimitní Zadáno 04.04.2023 03.05.2023 09:00
Horažďovice, zámek - výměna oken jihovýchodního křídla
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 31.03.2023 00:00
ČOV Horažďovice- strojní a materiálová obnova - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 16.02.2023 00:00
Horažďovice, zámek - restaurování výmalby zámeckého pokoje č.1
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 27.02.2023 12:00
ČOV Horažďovice - ponorný provzdušňovač
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 06.02.2023 00:00
Mobilita pro všechny–Úprava přechodů–změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5
podlimitní Zadáno 29.11.2022 18.01.2023 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 15.11.2022 15.11.2022 00:00
Zpracování lesních hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 07.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››