Veřejná zakázka: Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1,2 a 3 - zakázka dělená na části

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 208
Systémové číslo: P19V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021790
Datum zahájení: 02.05.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1,2 a 3 - zakázka dělená na části
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Městský úřad Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3", spočívající ve výměně dřevěných oken za nová dřevěná, zateplení stropu půdy a výměně zdroje tepla za plynové kondenzační kotle. Nové kotle musí splňovat parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E.

Veřejná zakázka je dělena na části:
- část A: výměna oken a dveří,
- část B: rekonstrukce kotelny,
- část C: zateplení podkroví čp. 2,3.

Dodavatel podá nabídku na každou část samostatně. Dodavatel se může zúčastnit všech částí veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku je 8.124.485 Kč bez DPH.
Z toho je předpokládaná hodnota jednotlivých částí:
- část A: výměna oken a dveří: 5.717.495 Kč bez DPH,
- část B: rekonstrukce kotelny: 1.917.816 Kč bez DPH,
- část C: zateplení podkroví čp. 2,3: 489.174 Kč bez DPH.

Dle § 26 ZZVZ se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dělenou na části, zadávanou dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Projekt „MěÚ Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 124 485 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horažďovice
 • IČO: 00255513
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 1
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635275

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy